360 tura

Predškolska ustanova Vrtić naš je specijalizovana vaspitno-obrazovna ustanova, u sklopu koje se provodi zvanični program propisan od strane Ministarstva prosvjete, kao i vlastiti specijalistički program, zasnovan na više od 40 godina iskustva u polju vaspitno obrazovnog rada. Dio programa podrazumijeva rad sa djecom kroz kreativne centre za igru i učenje: matematički, likovni, muzički, jezički, dramski i drugi funkcionalni centri koji nam omogućavaju identifikaciju talenata i potencijala kod djece i podršku roditeljima prilikom usmjeravanja i razvoja talenata kod njihovih mališana. Prvi smo vrtić u Banjaluci, a i šire, koji u svom objektu ima integrisan STEM kabinet, u kojem se provodi dio programa za djecu predškolskog uzrasta. Više detalja o prostoru u kojem provodimo program možete pogledati na linku