Vrbas Naš

Poštovani roditelji i dragi drugari, jedan od tema koju danas možete obraditi sa vašim mališanima je Svjetski dan voda. 1992 godine rezulucijom U.N.-a 22. mart se proglašava svjetskim danom voda. Od te godine tradicionalano se obilježava širom svijeta.


Cilj našeg današnjeg zadatka je zajedničko podizanje svijesti i nas i mališana o
važnosti naših rijeka i njihovom očuvanju, jer korona će proći 🙂 a one nam ostaju i trebaju.


1. Pokažite mališanima tok rijeke od izvora do ušća ! Koristiti gugl mapu.
2. Nabrojte im neke od ribljih vrsta koje žive u toj rijeci.

3. Pokažite im gradove kroz koje rijeka prolazi i objasnite njen značaj za naš život.
4. Malo matematike 🙂 izračunajte pojedinačno za svakog člana porodice koliko koliko popije vode i koliko potroši na higijenu, te izračunajte taj utrošak cijele porodice za 7 dana, mjesec dana i godinu.
5. Napišite zajednički rad na temu

Zašto nam trebaju rijeke?
6. Nacrtajte, naslikajte, uslikajte, rijeku.
7. Za ambiciozne 😉 napravite reljef toka (plastelin, tijesto, glina)
8. Neprestano odgovarajte na njihova pitanja tokom rada na datoj temi.

Vjerujemo da će Vam biti zabavno i poučno kao i vašim mališanima. Budite kreativni i strpljivi u radu a oni će to znati nagraditi svojom srećom i razdraganošću, svojim osmijesima. Ojačaćete svoje emotivne porodične veze, bliskost što će uticati dobro nanjihov socio emotivni razvoj.

Zajedno će te proširiti i usvojiti nova korisna znaja i sve to krunisati jednim vikendom na rijeci :D,
kada sve ovo prođe.