Dobrodošli na

Mjesto zdravog odrastanja

srećnih i uspješnih ljudi Postani drugar naš

*Preuzmite upisni materijal

Više od 50 godina iskustva
direktnog osnivača i glavnog koordinatora.

Više od pola vijeka iskustva u struci, kompetentan, kvalifikovan i obučen kadar koji u stopu prati moderne načine i stilove obrazovanja temeljene na STEM principima i digitalnim tehnologijama, nameće nas kao Vaš realan izbor partnera na putu zdravog i srećnog odrastanja Vašeg djeteta.

Autorski plan i program
Baziran na principima aktivnog učenja kroz igru.

Uz obavezu provodjenja plana i programa nadleznog ministarstva, sprovodimo i sopstveni plan i program baziran na principima aktivnog učenja kroz igru. Sticanje znanja, proširenje kompetencija i razvoj vještina se postiže radom kroz pazljivo kreirane aktivne centre za igru i ucenje. Matematicki, jezicki, likovni, muzicki, dramski i drugi kreativni centri te moderni STEM kabinet sluze nam isljucivo za sticanja funkcionalnih znanja neophodnih u daljem zivotu i obrazovanju nasih korisnika.

STEM i najsavremenija didaktička sredstva
Arduino, eLego, Kosmos setovi

Ključnu ulogu u VO radu ima vaspitno obrazovni radnik. Omogućite mu kretivan, interaktivan, siguran i bezbjedan prostor opremljen po svim svjetskim i evropskim standardima te vrhunskim didaktickim sredstvima i audiovizuelnim pomagalima, dobijamo formulu za zdravo i sretno odrastanje te uspjeh u daljem zivotu i obrazovanju.

Sopstveni sadržaj

Sopstveni kuhinja servis

Rad na sticanju zdravih navika i razvijanju pozitivnih stilova zivljenja podrazumijeva i zdravu ishranu. Tradicionalni jelovnik, baziran na namirnicama ovog podneblja gajenih na sto prirodniji nacin baza su nase kuhinje. Nutritivno i energetski prilagodjeni obroci su osnov njihovog pravilnog fizickog i mentalnog razvoja.


Vanjski prostor, dvoriste

Pravilan psihofizicki,mentalni, socioemocionalni razvoj podrazumjiva boravak na otvorenom. Prostrano, zatravljeno i bezbijedno ogradjeno dvoriste pravi je dragulj i jedan od kljucnih faktora za zdravo i sretno odrastanje. Na preko 500m2 takvog prostora organizujemo fizicke aktivnosti i igru te vodimo brigu o nasem vrtu i bilju.

Vrtić Naš vanjski prostor i dvorište.

Naše usluge

0

Godina iskustva

0

Tim stručnih saradnika

0

m2 korisnog prostora

Projektovanje i opremanje predškolskih ustanova

Vrtić Naš je specijalizovana ustanova koja se pored V.O. rada bavi i projektovanjem i opremanjem predškolskih ustanova, proizvodnjom tipskog dječijeg namještaja i namještaja za dječije ustanove.

Autentičnost, kreativnost, funkcionalnost i bezbjednost kreativnog prostora i samog namještaja predstavlja osnovom svakog našeg projekta.

Naš arhitektonski i dizazjnerski tim vođen ovim idejama kreira mjesta za zdravo i sretno odrastanje.

3, 2, 1, skači! Svi smo mi mali plivači.

Ovo je aktivnost koju organizujemo u u ljetnom periodu. Cilj nam je da se malisani oslobode eventualnog straha od vode, te da nauce plivati sa ili bez pomagala, da se druzimo i isprodukujemo sto vise vitamina D.

Kontaktirajte nas

Jednodnevni i visednevni izleti

Nesto na sto smo posebno ponosni. Sada vec tradicionalan trodnevni izlet na planinu Borje, hotel Hajducke vode sa grupom malisana od 3 do 5 godina. Mjesto na kojem boravimo, hrana koju konzumiramo, ozon, kiseonik su stvari koje veoma pozitivno uticu na njihovo zdravlje. Samo okruzenje pruza mnogo informacija i podrazaja koji oni apsorbuju i pretvaraju u korisna znanja. Kretanje takvim terenima pozitivno utice na njihovu motoriku. Boravak bez roditelja u drustvu drugara i vaspitaca, spavanje u zajednickim sobama njihove price i druzenje takodje pozitivno uticu na njihov socioemotivni razvoj.

Slika jednodnevnih i visednevnih izleta, djeca na Hajdučkim Vodama.

Blog Naš